Rodina

Rodina jako samostatně hospodařící jednotka. Rodina není v pravém slova smyslu komunitou, ale z hlediska hospodaření funguje na stejném pincipu.

Do této kategorie můžete zadat vše co Vaše rodina nabízí jiným rodinám nebo komunitám. 

V projektu Hnutí Jarilo "Občanský klub" je rodina považována za základní uskupení, které nabízí klubu své výrobky nebo služby. Více o začlenění rodin do spolupráce s klubem naleznete v informační příručce "Jak spolupracovat s občanským klubem" na projektových stránkách Občanského klubu

Přidat novou položku