Vážení návštěvníci,


nacházíte se na webovém portálu jariloSIS.cz, který slouží pro podporu sousedské výpomoci a spolupráce a zároveň jako informační rozhraní pro účastníky klubového režimu. Dále jsou zde sdíleny informace pro přátele, příznivce a sympatizanty mezinárodního mírového Hnutí Jarilo

Uživatel tohoto portálu bere na vědomí, že se nachází v komunitním (tedy nepodnikatelském) prostředí. Informace a nabídky jsou určeny pro společenstva a jednotlivce, kteří jsou ochotni vzájemné spolupráce a sdílení na principech sousedské výpomoci.

Naleznete zde Nabídku výrobků a služeb, Kalendáře akcí, Seznamy komunit a společenstev, Soběstačné  projekty, Osvětové informace, Inzerci, Návody, Články, Zajímavé odkazy, Databáze, Knihovny ap.

Smyslem portálu je zviditelnit aktivní tvůrce, pospojovat souladně smýšlející jednotlivce v místech, kde žijí a skrze "klubový režimzahájit a realizovat vlastní klubový paralelní hospodářský mechanismus se samořídícími prvky. Opustit tak nedůstojný a nefunkční model stávajícího společenského uspořádání.

Pro podporu směny výrobků a služeb je možné využít platbu v E-korunách. Více o projektu E-koruna 


Načasování přestupu:

1. OZNÁMENÍ. 

Zadej na portál jariloSIS.cz informaci co umíš a nabízíš a kde se nacházíš

2. ZVIDITELNĚNÍ.

V okamžiku, kdy aktivní tvůrci budou v prostoru portálu, uvidí své pozice na mapě a tím i v obcích. Budou tedy vědět o svých schopnostech, možnostech i místech působení.

3. SAMOORGANIZACE

Díky zviditelnění dle bodu 2 se začnou samoorganizovat skupiny tvůrců podle principu sourodosti v místě kde žijí a vytvoří společenstva. Kdo to bude organizovat? Jednotlivec, který se tak rozhodne z vnitřní touhy - ten koho se to týká to velmi dobře bude vědět a zajistí setkání připravených. K vytvoření vlastních pravidel mohou být využita modelová pravidla navržena Hnutím Jarilo. Také si zvolí ze svého středu zástupce, kteří budou dojednávat společné záměry v rámci dalších společenstev.

"Samoorganizace je proces, při němž vzájemným působením mezi složkami neuspořádaného systému vzniká nějaká podoba řádu. Tento proces je spontánní a není nijak centrálně řízen. Samoorganizace se vyskytuje ve fyzikálních, chemických, biologických, sociálních a kognitivních systémech." Zdroj Wikipedie

4. SOULADNOST TVOŘENÍ.

Nastupuje VĚDOMÍ, že konání je SPRÁVNÉ a je posíleno informační pole PRAVDY, které zúčastnění tvůrci POSILUJÍ svými smysluplnými činnostmi - tvorbou pouze potřebného, zdravého a prospěšného pro všechny zúčastněné, přírodu, zvířata, planetu i vesmír. Jsou VE SMÍRU s ŽIVOTem - ve vlastním VESMÍRU - paralelním světě.

5. MOUDRÁ SPRÁVA.

Pro ochranu a posílení VĚDOMÍ PRAVDY, jsou vytvářena společná PRAVIDLA na úrovní Občanské ÚSTAVY, kterou si odsouhlasí společenstva prostřednictvím svých zástupců. Ochranu společenstev, doporučujeme, aby řešil nově navržený mechanismus Zkoušek z Lidství, který neumožní méně vyvinutému členu společnosti vstoupit do řídící funkce společnosti ani společenstva. Méně vyvinutí to dnes řídí a jejich nízkost jim neumožňuje chápat princip vzájemné prospěšnosti.

  • Ke všem shora uvedeným krokům slouží portál jariloSIS.cz jako prostředník. Je jen na jednotlivcích, zda využijí tuto platformu k nastartování vlastní důstojné existence v souladu s celkem. Nikomu není zasahováno do jeho svobodné volby - rozhodnutí může učinit jen každý sám. 


Přejeme naplňující cestu plnou nádherného ŽITÍ v BYTÍ na ZEMI


5 kroků ke svobodě v obrazech ZDENápověda pro zadávání položek do jednotlivých kategorií na portálu jariloSIS.cz

Služby

V této kategorii můžete nabídnout své služby jiným členům klubového společenstva nebo komunitám. Také zde můžete uvést nabídku služeb vaší komunity.

Výroba

V této kategorii můžete nabídnout vámi vyráběné výrobky jiným členům klubového společenstva. Je zde možno vkládat obrázky výrobků a dále informace o nabídkové hodnotě včetně odkazů na vaše webové stránky.

Ubytování

Cestujete a rádi byste se ubytovali na jednu noc nebo třeba na celý měsíc u přátel, kteří jsou na stejné vlně jako vy? Za úplatu nebo za výpomoc na zahradě nebo při sklizni jablek. Nabídněte ubytování ve své chatě, chalupě nebo nabídněte pozemek k postavení stanu. Nabídněte možnost výpomoci na zahradě, stáji nebo v sadu jako protihodnotu za ubytování či přespání. Zažijte jedinečné okamžiky při společném obědě nebo večeři nebo posezení u ohně. Spolupráci se meze nekladou.

Sdílení

V této kategorii můžete zadat Vámi nabízené prostory pro sdílení jako například dílnu, zahradu, garáž, parkoviště, stroj nebo zařízení prostě vše, co vás napadne a může posloužit pro snížení nákladů na nájem a pořízení věcí, které mohou posloužit více jednotlivcům. Pro tento účel doporučujeme mít vypracovány jednoduché smluvní podmínky pro sdílení prostor nebo půjčování strojů atd. Vzorové Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách Hnutí Jarilo ZDE. (připravujeme)

Akce

V této kategorii můžete zadat vlastní nebo komunitní akci. Do této kategorie můžete zadat Vámi organizované akce jako například přednášky, kurzy, školení, tvůrčí dílny, semináře, pořádání tržiště, kulturní akce. Dále zde můžete uvést akce pořádané v klubovém režimu jako např. Jednorázová klubová akce nebo Klubové tržiště. Jak klubové akce uskutečnit, včetně potřebných pravidel a řádu, naleznete na projektových webových stránkách Hnutí Jarilo ZDE (připravujeme)

Pokud nejste organizátorem ani pověřenou osobou komunity, zadejte zajímavé akce do kategorie "Doporučení/Akce"

Inzerce

Část portálu je určena inzerci klubových členů, prostřednictvím které můžete nabídnout nepotřebné věci, a to buď za úplatu nebo darem. Také je v kategorii inzerce speciální možnost - nabízím pro klubové využití nebo sháním pro klubové využití - tato kategorie je zvláštní v tom, že ten kdo v rámci této kategorie nabídne věc, zůstává jejím řekněme vlastníkem a ten kdo věc získá ji dále nemůže prodat, jedině že by se tak dohodl s původním vlastníkem.

Proč? Mám stroj na výrobu těsta, jeho cena se pohybuje na úrovni 30 tisíc korun, ale je v mém zájmu jej nabídnout nějaké komunitě, aby mohla zahájit např. výrobu pečiva pro další klubové členy. Stroj jim předám, ale zůstává v mém vlastnictví. Je to ochrana před vypočítavostí některých lidí, kteří by stroj prodali za účelem osobního zisku. To je starý model fungování společnosti - obchod, který je prospěšný pouze jednotlivci. Společenstvo táhne za jeden provaz a sdílením věcí si může výrazně zkvalitnit život. Je to proto, aby se v rámci projektů Hnutí Jarilo mohla rozvíjet soběstačnost komunit (nikoliv pouze jednotlivců). I zde se budeme učit sdílet věci, aby sloužily ve prospěch všech účastníků společenstva. 

Vzor dokumentu - dohody pro využití věci ke klubovému využití je ke stažení ZDE (připravuje se)

Respektujte při zadávání inzerce Komunitní řád, v němž jsou uvedeny podmínky pro zadávání položek.

Komunity

Naleznete zde informace o existujících komunitách a společenstvech, které souhlasí s Hodnotami Hnutí Jarilo, a které se ztotožňují s Myšlenkou Jarila nebo mají vlastní hodnotová měřítka, která jsou v souladu s principy Hnutí Jarilo.

V této části webu můžete zadat informace o Vaší komunitě nebo společenstvu, které jste vytvořili dle vlastních pravidel, nebo která byla vytvořena podle vzoru projektů Hnutí Jarilo, jako je například Občanský klub nebo Občanské družstvo. Více o Občanském klubu a možnostech jeho zřízení získáte ZDE.

Do této kategorie jsou vkládány informace po dohodě s administrátorem webu JariloSIS.

Projekty

V této kategorii jsou uvedeny soběstačné projekty Hnutí Jarilo. Můžete zde zadat vaše vlastní hospodářské, vzdělávací, kulturní nebo společenské projekty, které podporují soběstačnost komunit, společenstev nebo rodin.

V popisu uveďte základní informace o projektu. Doporučujeme mít vypracovány materiály na které se lze odkázat jako například PDF soubor nebo Projektové webové stránky ap.

Odkazy na soběstačné projekty, zadávejte prosím v sekci knihovna/odkazy/komunity.

Články

Do této kategorie můžete uveřejnit vlastní články na různá témata. Pokud využijete citace, prosím uvádějte zdroj, ze kterého jsou převzaty! Respektujte při zadávání článků Komunitní řád, v němž jsou uvedeny podmínky pro zadávání položek. 

Knihovna

Knihovna slouží jako přehledné úložiště informací v členění dle kategorií.

Do vhodné kategorie v této nabídce můžete zadat vlastní informační kanály jako jsou E-knihy, Internetová rádia a televize, weby, a dále informace nebo odkazy které obsahují ucelené informace z různých oborů.

Tato kategorie má za cíl shromažďovat informace a inspirativní odkazy pro tvorbu a posílení vědomí tvůrcům a spolupracovníkům soběstačných společenstev. Zároveň je databází alternativních sdělovacích prostředků, které přináší ušlechtilé informace, které mohou být nápomocny pozitivnímu rozvoji současné společnosti.

Pokud chcete pouze zadat odkaz na knihu, video, film využijte kategorii "Doporučení

Návody & Recepty

V této kategorii můžete uvést různé návody na výrobu, recepty, kalendáře prací ap. včetně vložených videí, obrázků nebo odkazů. 

Doporučení

Zde můžete zadat odkazy na knihy, filmy nebo jiné zajímavosti, které doporučujete jiným návštěvníkům webu. Tyto informace nemusí mít trvalý charakter.

Například chcete upozornit na nějakou akci, která se vám jeví zajímavá a nejste jejím organizátorem.

Organizátor vlastní nebo komunitní akce ji zadává do kategorie "Akce".