Propagace informačního portálu JariloSIS.cz

Ke stažení:

Vizitka jariloSIS 2021 (PDF) - Vizitka 10 ks na A4 - pro oboustranný tisk

Chcete-li rozšířit povědomí o portálu jariloSIS.cz, můžete si vytisknout vizitky a předat je zájemcům o informace