Nabízím pro klubové využití

Tato kategorie je zvláštní v tom, že ten kdo v rámci této kategorie nabídne věc, zůstává jejím řekněme vlastníkem a ten kdo věc získá ji dále nemůže prodat, jedině že by se tak dohodl s původním vlastníkem.

Přidat novou položku