Pojmy a definice


SGS - Sui Generis Suverén SGS - Sui Generis Suverén

Bez místa určení
  • Datum vytvoření: 20-01-23

Definice: SGS - Sui Generis Sovereign - Sui Gereris Suverén (odvozeno od lat. slov Sui Generis Suverén - Svého Rodu Suverén) je trvalý subjekt v mezinárodním právu na základě postavení jednotlivce, který nabyl status Suverén Prohlášením se za Živého…

Definice: SGS - Sui Generis…

Číst více