Ostatní


Karma Karma

Bez místa určení
  • Datum vytvoření: 08-02-22

Povzbuzující článek o Karmě Stává se, že lidé nepřijímají pravdu ani tehdy, když byla před nimi zcela zřetelně odhalena. Nepřijímají ji, ne že by ji nemohli pochopit, nýbrž proto, že je usvědčuje v jejich zlých skutcích, a že jim znemožňuje omlouvat…

Povzbuzující článek o Karmě…

Číst více